T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sportif Etkinlikler

BOLKARLAR

Niğde Bolkar Dağı Kayak Merkezi

Bolkar dağı (3524 m. ) kayak alanları, Niğde il sınırları içerisinde yeralmaktadır. Niğde ili Ulukışla ilçesine bağlı darboğaz bucağının güneyinde, Çiftehan bucağı- Maden köyünün batısında ve Bolkar dağlarının kuzey yamaçları üzerinde yeralan kayak alanı 2300 metre ile 3003 metre yükseklik kuşağı üzerinde bulunmaktadır.

Doğuda Top tepe (3017 m. ) Tahtalıkaya (3372 m. ) ve Koyunaşağı tepe (3426 m. ) Güneyde Eğerkeya (3347 m. ) Erkaya (3308 m.) ve Çinigöl, Batıda Gökboyun (2757 m. ) ile Meydan düzlüğü (2300 m. ) arasında kalan, Bolkar Kayak Alanı yaklaşık 2000 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Bu merkez için 10 Aralık – 20 Nisan tarihleri kayak mevsimi için en uygun zamandır. Kayak mevsiminde kar kalınlığı 100 – 200 cm’dir Bolkar Kayak alanının toplanma bölgesi ve yerleşime en uygun yeri Meydan olup, burası Darboğaza 7 km. Madenköyüne ise5 km. uzaklıktadır. Kayak alanında alt ve üst yapı yatırımları henüz geliştirilmemiştir.

Aladağlar

Bolkarlar  Resimleri