NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA PROJE VE UYGULAMA YARDIMI

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun'unun 12'nci maddesi uyarınca hazırlanan ve 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren   "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik"   çerçevesinde,Bakanlığımız 2018 Mali Yılı Bütçesinden proje ve uygulama yapılacak taşınmazlar  "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonunun 29.03.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Anılan  Komisyonca  Bakanlığımız  2019  yılı  yardımlarına  ilişkin  İl  Kültür  ve  Turizm Müdürlüklerine  yapılacak  son  başvuru  tarihleri,  proje  yardımları    için  01.10.2018,  uygulama yardımları için ise 28.12.2018 olarak kararlaştırılmış olup, proje yardımı başvuru dosyalarının 08.10.2018 tarihine, uygulama yardımı başvuru dosyalarının ise 07.01.2019 tarihine kadar tek seferde  Bakanlığımız  Kültür  Varlıkları  ve  Müzeler  Genel  Müdürlüğü'ne  gönderilmesi  gerekmektedir.