NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Salon Tahsis İşlemleri

1.Tahsisi istenilen tarihin uygun olup olmadığının mesai saatlerinde (09:00/16:00), (388) 232 33 93' den 423 dahili nolu telefondan öğrenilmesi, 
2. Sözleşme metninin düzenlenip imzalanması, 
3.Sözleşmede belirtilen tahsis saatlerinden talep edilen saatin belirlenerek ücretinin yatırılması, 
4.Talep yazısının/ yada talep dilekçesinin hazırlanarak yukarıdaki belgelerin eklenip İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Salon tahsis talebinde bulunan kurum- kuruluş- özel kişiler tarafından Ziraat Bankası şubesinden yapılacak ödemeler; DÖSİM Merkez Müdürlüğünün Ziraat Bankası’ndaki 20.51.01 nolu kurumsal tahsilat işlemi hesap koduna açıklamalı olarak, İnternet üzerinden yapılacak ödemeler için DÖSİM Merkez Müdürlüğü Ankara Kamu Girişimcilik Şubesi TR480001002533034831705190 IBAN numarasına yapılacaktır.

SALON SÖZLEŞMESİ.docx.docx

Salon Talep Dilekçesi.doc