T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

"Tyanadan Niğdeye Banabir Masal Anlat" Masal Yarışması

afiş.JPGBAŞVURU FORMU

RUMUZ

 

MASALIN ADI

 

KATILIMCININ

ADI SOYADI

 

T.C.KİMLİK NO

 

İKAMETGAH ADRESİ

 

TELEFON NUMARASI

GSM

EV/İŞ

E POSTA

 

DOĞUM YERİ VE YILI

 

Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tyana’dan Niğde’ye "Bana Bir Masal Anlat"yarışmasına gönderdiğim masal metninin, 5846 Sayılı
Kanun'dan kaynaklanan işleme, yayma, çoğaltma ve umuma iletim haklarının Niğde
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kullanılmasına tarafımca izin verilmiştir.

                                                                                                                                                                                      ..... /........ / 2018

                                                                                                                                                                                              İmza


YARIŞMANIN ADI

*“Tyana’dan Niğde’ye: Bana Bir Masal Anlat”

YARIŞMANIN AMACI

*Okul öncesi yaş gruplarına yönelik, yeni ve özgün masal metinlerinin yazılmasını teşvik etmek.

YARIŞMANIN KONUSU

*Konu sınırlaması olmamakla birlikte, okul öncesi çocuklarımızın bilişsel ve psikolojik
gelişimlerine katkı sağlayacak evrensel değerler  (doğruluk, dürüstlük, iyilik, ahlaklı ve
erdemli olmak, yardımseverlik, hoşgörü...) ile çevre bilinci, hayvan sevgisi gibi vs. konular.

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Tarihi: 17 Eylül -16 Kasım 2018

Değerlendirme:19-23 Kasım 2018

Sonucun Açıklanma Tarihi: 30 Kasım 2018

ÖDÜLLER

*1’inciye Tam Altın

*2’ciye Yarım Altın

*3’cüye Çeyrek Altın

*Ayrıca yarışmaya katılanlara Katılım Sertifikası verilecektir.

KATILIM VE YAZIM KOŞULLARI

*Yarışma jürisinde görev alanlar ve yakınları hariç, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yarışmaya katılabilir. Yaş sınırlaması yoktur.

*Yarışmaya gönderilen masallar, herhangi bir yerde yayımlanmamış ve herhangi bir ödül almamış olmalıdır. Ayrıca başkasına ait eserlerden yapılan alıntı ve kopyalardan doğan hukuki sorunlar, eser sahibinin sorumluluğundadır.

*Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, siyasi konular içeren, şiddet ve savaş yanlısı olan, özgün olmayan eserler yarışma dışı kalacaktır.

*Yarışmaya katılım, elden teslim, posta ya da e-posta (iktm51@kulturturizm.gov.tr) yoluyla olacaktır. Elden teslimde masal metninin üzerinde katılımcının adı-soyadı ya da iletişim bilgilerine dair herhangi bir ibare bulunmayacak, sadece rumuz belirtilecektir. E-posta ile gönderilecek masallar, başvuru formu ile birlikte taranarak gönderilecektir.

*Başvuru formu eksiksiz ve ıslak imzalı olarak doldurulmalıdır.

*İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gerekli görürse jürinin yayımlanmaya uygun bulduğu eserleri
kitaplaştırabilir. Yayımlanacak eserler için telif ücreti ödenmeyecektir.

*Yarışmaya katılacak masallar en az 3(üç) en fazla 5(beş) sayfa olacaktır.

*Metin bilgisayarda word belgesinde Times New Roman yazı biçiminde A4 kağıda, 1,5 satır aralığı ve 12 punto ile yazılacaktır.

*Yazılan masallar Türk Milli Eğitimi’nin amaçlarına uygun olmalıdır.

*Masal Türkçe yazılmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olmalıdır.

*Masallarda mutlaka şu üç bölüm bulunmalıdır.

            -Tekerleme(masal başı)

            -Asıl olayın geçtiği bölüm (masalın kendisi)

            -Masal sonu (kısa tekerleme üç elma bölümü vb.)

*Her yarışmacı 1 (bir) masal ile başvuru yapabilir.

*Masallarda kullanılacak kahraman ve yer isimleri, Türk Kültürüne ve yerel ögelere uygun olmalıdır.

*Seçici kurul, gerekli gördüğünde yarışmaya katılan masallar üzerinde düzeltmeler yapabilir. Dil ve anlatım, yazım ve noktalama yönünden çok fazla yanlış içeren metinler değerlendirme dışı bırakılabilir.

*Şartnameye uygun olmayan ve son başvuru tarihinden sonra ulaşan masallar, değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Son başvuru tarihinden sonra ulaşan masallar değerlendirmeye alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME

*Seçici Kurulun puanlaması aşağıdaki ölçütlere göre olacaktır.

            -Türkçeyi doğru, etkili ve kurallara uygun kullanma:20 puan

- Akıcılık: 20 Puan

-Sözlü kültür ögelerine uygunluk: 20 puan

-Masal motiflerini güncelleyerek kullanabilme :20 puan

-Pedagojik uygunluk: 20 puan

DEĞERLENDİRME KURULU

*Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünden birer akademisyen, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet Anadolu Lisesinden Türk Dili ve Edebiyatı branşından bir öğretmen, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden bir Yüksek Lisans Öğrencisi, Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce görevlendirilen bir personelden oluşur.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER

Adres: Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Dr. Sami Yağız Cad. Kültür Merkezi No:35 Merkez/Niğde

Tel: 0388 232 33 93

E-mail: iktm51@kulturturizm.gov.tr


SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Yarışma sonuçları Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün web sayfası
(www.nigdekulturturizm.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.