T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sit Alanları

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI

Sit Alanları

Arkeolojik Sit Alanı 56
Kentsel Sit Alanı : -
Doğal Sit Alanı : 8
Tarihi Sit Alanı : 2

Diğer Sit Alanları

Arkeolojik ve Doğal Sit : 2
Arkeolojik ve Kentsel Sit : 2
Milli Park :1

Toplam : 71
Kültür (Tekyapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları : 290

GENEL TOPLAM : 361