T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Salon Tahsis İşlemleri

1.Tahsisi istenilen tarihin uygun olup olmadığının mesai saatlerinde (09:00/16:00)(388) 232 33 93' den 104 dahili nolu telefondan öğrenilmesi, 
2. Sözleşme metninin düzenlenip imzalanması, 
3.Sözleşmede belirtilen tahsis saatlerinden talep edilen saatin belirlenerek ücretinin yatırılması, 
4.Talep yazısının/ yada talep dilekçesinin hazırlanarak yukarıdaki belgelerin eklenip İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Salon Talep Dilekçesi.docx

Salon Sözleşmesi.docx